Produkt – BOJA nr 28-2016 – Tjekliste

Tjekliste før kontrolbesøg – BOJA 28

Hvis du får kontrolbesøg, inspektion vil myndighederne kigge efter om alle krav i BOJA er opfyldt. Da selv en mindre uvæsentlig mangel kan udløse store bøder bør du være grundig i din gennemgang af boligen.

Bøder og sanktioner er inddelt i tre kategorier: A) Let overtrædelse. Kan enten være en skriftlig advarsel eller en sanktion med bøder på op til € 2.000. B) Alvorlig forbrydelse. Sanktioneres med bøder fra € 2001 til € 18.000. Lokalerne/ejendommen kan lukkes ned midlertidigt på baggrund af myndighedens skøn (i perioder på mindre end 6 måneder), lejelicens kan tilbagekaldes midlertidigt. C) Meget alvorlig forbrydelse. Sanktioneres med bøder fra € 18.001 til € 150.000.

policia-01

 

Registreringsnummer

Du skal have anført dit registrerings nr. på de udlejningssider du benytter – Airbnb, HomeAway mv.  Husk også at anføre dit registrerings nr. på din egen hjemmeside hvis du har en sådanne.

Udlejningsprisen


Hvor du tidligere kunne angive udlejningspris eksklusiv elektricitet, rengøring mv. skal prisen nu være inklusiv alt. Prisen skal nu være inklusiv vand, elektricitet, opvarmning, køling, rengøring, brug af sengetøj, håndklæder, brug af køkken- og bad faciliteter. Kort sagt skal prisen være inklusiv alt. Bemærk endvidere at det er obligatorisk at oplyse prisen for en enkelt nat. Dette skal også opfyldes selvom du minimum udlejer for fx en uge ad gangen.

Start og slutrengøring

Er nu obligatorisk. Og må ikke afregnes særskilt. Jf. ovenfor om udlejningspris.

Turistinformation

Du skal i fysisk eller elektronisk form tilbyde turistinformation om området. Restauranter og cafeer, butikker og fødevarer butikker, den nærmeste parkering, eksisterende medicinske faciliteter i området, info om transport til og fra området, samt info om lokale aktiviteter, underholdning og fester.

Registrering af gæster


Fra alle dine gæster – ikke kun den person som booker – men for alle gæster som befinder sig i din bolig skal du have noteret: Navn, nationalitet, alder, samt et identifikationsnummer, eksempelvis pas eller kørekort nr. Endvidere skal noteres dato for indrejse og udrejse, den samlede pris for værelset og telefonnummer til kontaktperson. Disse oplysninger skal opbevares minimum et år og være tilgængelig for Junta de Andalucía.

  • Indberetning til myndigheder – Bemærk at der endnu ikke er afklaring om disse oplysninger skal indberettes til myndighederne uopfordret. Og i så fald hvordan dette skal foregå. Vi opdatere med nye oplysninger så snart de foreligger i vores nyhedsbrev.
  • Verificering af oplysningerne – Bemærk at der endnu ikke er afklaring om hvorledes disse oplysninger skal verificeres, kontrolleres af dig. Skal du fx. se et scan af dine gæsteres identifikation? Eller er det nok at dine gæster skriver disse oplysninger til dig. Vi opdatere med nye oplysninger, i vores nyhedsbrev, så snart de foreligger.
  • Krav til underskrift – Endvidere er det ikke afklaret om du skal have en fysisk/elektronisk underskrift fra dine gæster. Vi opdatere med nye oplysninger, i vores nyhedsbrev, så snart de foreligger.
  • Opbevaring af oplysningerne – Bemærk at der endnu ikke er afklaring på hvorledes disse oplysninger skal opbevares. Kan det være i elektronisk form eller skal det være i fysisk form. Vi opdatere så snart nye oplysninger foreligger.

Kontaktperson

Dine gæster skal have et telefonnummer til en kontaktperson, som kan behandle og løse alle problemer der måtte være med boligen. Bemærk at det endnu er uklart om kontaktpersonen skal være lokal, om det skal være et spansk telefon nr. samt hvilke krav, der i øvrigt er til kontaktpersonen. Eller om det er okay at du anføre dig selv som kontaktperson, med dit eget (danske) telefon nr. Vi opdatere så snart nye oplysninger foreligger.

Depositum & reservering 


Depositum for reservering må maksimalt være 30% af den samlede pris for opholdet.

Afbestilling & annullering


  • Afbestiller gæsten inden 10 dage før ankomst skal tilbagebetales 50% af forskud.
  • Afbestiller gæsten mindre end 10 dage før ankomst skal tilbagebetales 0% af forskud.
  • Annullere du bestillingen skal du tilbagebetale 100% af forskud.
  • Annullere du bestillingen mindre end 10 dage før ankomst skal du endvidere betale erstatning på 30% af den aftalte pris. Ved force majeure undgår du erstatningen.

Skat 


Inspektøren vil muligvis også se dine skattepapirer. Hvis du udlejer din spanske feriebolig som privatperson skal du betale skat af lejeindtægten i Spanien (VAT 21%). Manglende skattebetaling er formentlig en hovedårsag til at loven er blevet genneført så det tilrådes at du har styr på din spanske skat før du tilkalder inspektøren!

 

Krav i det almindelige bygningsreglement

De normale krav til udlejningsboliger er anført i det almindelige bygningsreglement, samt i lejeloven. Ved inspektion vil der formentlig også blive kigget på om disse krav er opfyldt.

Elektricitet

Fx. løse kontakter, mulighed for stød?

Vand

Fx. dryppende haner?

Gas

Fx. vedligeholdes krav  opfyldt?

Nødvendige reparationer?

Der ses ikke på om boligen er tiptop. Der ses  på om alt lovmæssigt er i orden. Det betyder intet ift. inspektionen at noget har skrammer eller trænger til maling. Der ses på om boligen har håndværksmæssige mangler, som kan påvirke lejerne. Fx at noget er i fare for at falde ned eller gå i stykker.

Fysiske krav til din ejendom, bolig

Skilt på facaden


Du skal opsætte et officielt skilt ved indgang til din bolig. Der er en række uafklarede forhold omkring dette skilt. Hvorfra skal det udleveres? Hvilke krav er der til dets placering? Fås det i forskellige størrelser? Vi opdatere med nye oplysninger, i vores nyhedsbrev, så snart de foreligger.

Graduering af din udlejningsbolig

Det er endnu ikke afklaret hvilke boliger, der bliver gradueret på samme måde som vi kender det fra graduering af hoteller med 1-4 stjerner.  Formentlig bliver dette kun aktuelt for professionelle udlejere; hvilket defineres som operatører med 3 eller flere boliger. Vi opdatere med nye oplysninger, i vores nyhedsbrev, så snart de foreligger.

Gæstebog

Den traditionelle gæstebog skal erstattes med en “reklamations bog”. Denne skal fysisk være til stede i din udlejningsbolig. Endvidere skal der være opsat et skilt inde i boligen som gør opmærksom på dette. Formelle krav til skilt samt bogen er endnu ikke afklaret. Vi opdatere med nye oplysninger, i vores nyhedsbrev, så snart de foreligger.

Brugervejledninger til elektriske apparater mv.


I boligen skal forefindes brugervejledning til alle elektriske apparater samt andre enheder, der kræver brugervejledning for korrekt anvendelse. 

Hvilke apparater er omfattet? – Skal du have en brugervejledning til din brødrister? Til udskiftning af din gasflaske? Kort sagt er det uafklaret hvilke apparater der er omfattet af kravet.  Vi opdatere med nye oplysninger, i vores nyhedsbrev, så snart de foreligger.

 Fysisk eller elektronisk form? – Det er uafklaret om disse vejledninger skal findes i fysisk form, eller du kan opfylde kravet ved fx at have et link til disse brugervejledninger på din egen hjemmeside. Vi opdatere med nye oplysninger, i vores nyhedsbrev, så snart de foreligger.

Orientering ved ankomst om brug af boligen samt udlevering af nøgler

Når gæsterne ankommer skal de informeres om brug af de ovenfor omtalte apparater. Ligeledes skal gæsterne informeres om husregler, om eventuelle fællesfaciliteter, og gives de nødvendige nøgle samt eventuelle adgangskoder således at de kan benytte boligen, de emner som stilles til rådighed samt eventuelle fællesfaciliteter.

Fysisk eller elektronisk form? – De fleste udlejere er sjældent til stede til at modtage gæster. Ligeledes har mange udlejere en nøgleboks eller en elektronisk lås, således at gæster selv kan lukke sig ind i boligen. Det er uklart om den nye lovgivning kræver at der rent fysisk er en person til stede som kan udlevere nøgler og fremvise faciliteterne. Eller om udlejeren blot skal sikre sig at  gæsterne har adgang til en sådanne orientering, evt. i elektronisk form via en hjemmeside.

Hensyn til naboer og det omkringliggende miljø – Det antages at den nye lovgivning søger at beskytte naboer til en udlejningsbolig samt det omkringliggende miljø. I selve teksten omtales dette flere gange hvorfor det antages at orienteringen til gæster ved ankomst er medtaget for at sikre at gæsterne blive oplyst om at de skal respektere naboerne og det omkringliggende miljø, de lokale skikke og kultur. Dette blot nævnt da det må anses for utilstrækkeligt at have en meget kortfattet husorden som fx “Ingen høj musik efter 22”. 

Husregler – I forlængelse af ovenstående skal husreglerne informere om kæledyr i hjemmet, restriktioner for rygere samt områder med begrænset brug.

Flugtveje

I boligen skal være en oversigt over flugtveje til nødsituationer. Da en nødsituation ofte vil medføre strømsvigt vil orientering om flugtveje via fx din egen hjemmeside være utilstrækkelig. Det er dog uklart om det er tilstrækkeligt at du har et oversigtskort i fx din velkomstmappe, eller om  kravet indbefatter at der decideret opsættes et oversigt på væg. Vi opdatere med nye oplysninger, i vores nyhedsbrev, så snart de foreligger.

Ildslukker


Der skal forefinde en godkendt ildslukker i boligen.

Brandalarm


Det nuværende lovgrundlag rummer intet krav om røgalarm. Det anses dog for sandsynligt at dette krav kommer med da det findes i de udgaver af lovgivninger som er indført i de øvrige autonome regioner.

Kuldioxid alarm

Det nuværende lovgrundlag rummer intet krav om co2 alarm. Det anses dog for sandsynligt at dette krav kommer med da det findes i de udgaver af lovgivninger som er indført i de øvrige autonome regioner.

Førstehjælp kasse


Der skal være en førstehjælpskasse i boligen.

Mulighed for mørklægning


Der skal være være mulighed for mørklægning af alle soveværelser, fx. i form af gardiner eller skodder for vinduer så lys kan lukkes ude.

Interiør


Formuleringen er “Boligen skal være tilstrækkeligt møbleret og udstyret med apparater og redskaber som er nødvendige i forhold til antallet af pladser.” Dette betyder at hvis der udlejes til 4 gæster skal der være minimum 4 stole, 4 tallerkner, 4 glas, 4 sengepladser etc.

Sengetøj

Omkring sengetøj nævnes dog specifikt at der skal være et ekstra udskiftningssæt. Altså udlejes til 4 gæster skal du minimum have 8 sæt sengetøj.

Toiletspand, hårtørrer, værdiboks

Et tidligere udkast nævnte at der skal være disse genstande. Det nuværende lovgrundlag rummer ikke disse krav.

Varmeanlæg (oktober-april)


Hvis driftsperioden dækker månederne fra oktober til april inklusive, skal boligen have varme. Dette er formuleret som “Ikke mobile enheder”.
Ikke mobile enheder – Der mangler en nærmere afklaring af hvad der menes med “Ikke mobile enheder”. Er det fx tilstrækkeligt at du lænker dine eksisterende varmeapparater fast med en kæde? Vi opdatere med nye oplysninger, i vores nyhedsbrev, så snart de foreligger. 

Varme skal være inklusiv i lejeprisen – Bemærk at du ikke længere må afregne efter forbrug. Dette vil være en stor udfordring for mange boligejere, da eksempelvis elektriske varmeapparater kan sluge rigtig meget strøm. Og især hvis det er andre – altså dig som udlejer! – som skal betale regningen.

En mulig løsning er naturligvis at prissætte udlejningen efter makismal udnyttelse af varmemuligheden, hvilket dog ikke er optimalt for hverken gæster eller udlejer. En anden mulighed er at indrette boligen således at kun minimum opvarmning kan opnås med eksisterende varmekilder – og supplere dette med tilbud om at gæsterne kan låne/leje en olieovn som gæsten selv skal forsyne med brændstof. 

Flere råd og tips til at håndtere kravet om at varme skal være inklusiv i lejeprisen findes på vores facebook hjemmeside.

Klimaanlæg (Maj – september)


Hvis driftsperioden dækker månederne fra maj til september inklusive, skal boligen have klimaanlæg. Dette såvel i de enkelte værelser som i fællesarealer som fx. stue.

 Elektricitet skal være inklusiv i lejeprisen – Bemærk at du ikke længere må opkræve elektricitet efter forbrug. Ergo kan dine gæster sætte klimaanlægget på makismal drift og det er dig som udlejer der skal betale regningen. Du har altså her de samme udfordringer som anført ovenfor om krav til varmeanlæg. Du finder råd og tips til at håndtere kravet om klimaanlæg på vores hjemmeside.

Appendiks 5

Bemærk at dette endnu ikke er formuleret, men potentielt kan rumme store udfordringer

 

policia 02