Totalentreprise

Alle typer håndværk

Du kan få hjælp når noget skal ordnes – stort som småt. Dine ønsker til udførelse, tid og budget bliver altid mødt. Vi har håndværkere til det hele og kan løse dine udfordringer, hurtigt, professionelt og med et smil. På baggrund af dine ønsker kan vi som totalentreprenøren udarbejde skitseforslag og senere hen færdige tegninger og beskrivelse til byggeriet. Vi kan også sørger for indhentning af byggetilladelse hos kommunen og koordinerer alle håndværkere og leverancer under selve byggeriet. Fordelen er, at du kun skal træffe aftale med og afregne med ét firma.

entreprise01

Kontakt os

[wpforms id=”393″]

 

Hovedentreprise

Her står du eller din rådgiver for at levere det færdige tegnings- og beskrivelsesmateriale og indhente eventuelle tilladelser fra myndighederne, men du indhenter tilbud på alt håndværksarbejdet fra et enkelt firma. Hovedentreprisen er velegnet til store og mellemstore byggeopgaver. Det vil normalt være det håndværksfirma, som står for den største del af arbejdet, fx murermesteren, som træder ind som hovedentreprenør, og de andre håndværkere, tømrer, maler, installatører osv. fungerer så som hans underentreprenører. Hovedentreprenører er ansvarlig for koordinering og udførelse af arbejdet over for dig som bygherre og også her træffer du kun aftale og afregner med et firma.

 

entreprise01

 

Fagentreprise

Ved mindre opgaver, hvor der ikke indgår så mange forskellige slags håndværkere, kan fagentreprisen benyttes. Også her står du eller din rådgiver for at levere det færdige tegnings- og beskrivelsesmateriale og indhente eventuelle tilladelser fra myndighederne, men derefter indhentes tilbud fra de forskellige håndværksfirmaer hver for sig, ligesom du træffer aftaler med hvert enkelt firma. Det er også dig eller din rådgiver, som står for tilsyn og koordinering af byggearbejdet, og når det er afsluttet, betaler du de enkelte håndværksfirmaer særskilt.

entreprise03

 

Læs mere
Læs mere om:
Nedrivning
Læs mere om:
Byggeaffald
Læs mere om:
Fundament & struktur
knap-kran1
Læs mere om:
Spansk arkitekt
knap-arkitekt
Læs mere om:
Teknisk arkitekt
knap-arkitekt-teknisk
Læs mere om:
Design og indretning
Læs mere om:
Skræddersyet løsninger

Kontakt os

[wpforms id=”393″]

entreprise04