Solcelleparker i Spanien

Solcelleanlæg er solceller, der opsættes på bygninger, mens en solcellepark er solceller, der opsættes fx på en mark. En solcellepark kan også anlægges i baghaven og være beregnet til at forsyne et enkelt hus med elektricitet, eller solcelleparken kan fylde adskillige fodboldbaner og være beregnet til at forsyne en hel by, bydel eller en ø, med elektricitet.

solar-011

Private solcelleparker

Solcellepark fylder ofte flere fodboldbaner, men mindre kan bestemt også gøre det. Hvis det ud fra fredningshensyn ikke er muligt at opsætte solceller på dit hus, eller der er pladsproblemer, kan en mindre solcellepark være relevant. Mange spanske boliger har fladt tag, hvor det enten ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at udnytte pladsen til solceller. En solcellepark er en samling af solcellepaneler, placeret for sig selv – fx i baghaven, eller på en mark.

Projektering, design og planlægning

Kapacitet og størrelse – Vi kan hjælpe dig med projektering af din solcellepark. Måske dens kapacitet kun skal passe til jeres egen husholdning, måske er det fordelagtigt at inddrage naboerne i ideen. Vi kan hjælpe dig med at projektere den optimale fysiske størrelse og kapacitet.

Design & camouflage – Hvad enten solcellerne skal placeres på fladt niveau, på en bakke, en bjergskråning eller i en fordybning, er et godt design til glæde for såvel dig, dine naboer og forbipasserende. Rent praktisk skal der tages hensyn til minimering af skygger, men et godt design inddrager også forhold som camouflage af solcellerne, plads til batterier, nem adgang til vedligeholdelse, mv. Vi kan hjælpe dig med design af din solcellepark, således at den fx anlægges med levende hegn og er det nødvendigt og/eller fordelagtigt at nivellere, planere, udgrave, har vi massevis af forslag til naturlig afskærmning af solcelleparken via brug af det udgravede materiale.

Planlægning – Først og fremmest skal budget og finansering være på plads. Vi kan hjælpe med finansering af jeres solcelleanlæg. – Dernæst skal sikres at de nødvendige tilladelser og aftaler er på plads. Hvem ejer det areal hvor solcelleparken skal placeres? – er det muligt at trække forsyningskabler til alle involverede parter, eller har nogle direkte adgang, mens andre må benytte det offentlige elnet? – og er der taget højde herfor i kontrakten? Er solcelleparken lovlig ift lokalplan, bygningsreglement og regler for om arealet må udnyttes industrielt? Er der tjek på lovliggørelse & tilslutning til elnettet ? Vi kan hjælpe med at tjekke og sørge for at solcelleparken opføres lovligt – Når alle de indledende formaliteter er overstået, kigger man på tidsplaner og hvordan man i praksis kan opføre solcelleparken.

Opførelse af solcellepark

Praktisk gennemførelseVi kan hjælpe med den rent praktiske opførelse af solcelleparken. Det er som regel ikke nødvendigt at inddrage hverken arkitekt eller ingeniør, men skulle det være nødvendigt er det en del af vores team som vi nemt kan supplere med.Vi sikre at din solcellepark opføres i den ønskede kvalitet og til aftalt pris.

Kvalitetssikring & vedligeholdelse

Din solcellepark vil fungere upåklageligt og perfekt i hele dens levetid, hvis du sørger for at den regelmæssigt bliver vedligeholdt. Hvilket blot hovedsagelig betyder at når solcellerne bliver snavsede bør de vaskes og hvis en vildfaren golfbold ødelægger en solcellepanel, bør dette udskiftes. Til de fleste solcelleanlæg medfølger mulighed for via mobilen eller computeren at følge med i produktionen. Således kan man hurtig blive klar over hvis anlægget ikke kører optimalt og noget skal efterses.

Man kan klare det årlige eftersyn selv, eller man kan få en virksomhed til at gøre dette. Eftersynet består i at sikre at alting fungere optimalt og reparer det som eventuelt er gået i stykker. Man kan også tegne en forsikring der garanter optimal drift. Dette indbefatter at forsikrings selskabet løbende følger med i driften og sender eksperter ud hvis der registreres uregelmæssighed.

 

solar-013

 

Kommercielle solcelleparker

I princippet er fremgangsmåde ved opførelse af en større solcellepark, den samme som hvis du opføre en lille solcellepark i baghaven. Forskellene er størst når det kommer til finanseringen og den politiske opbakning.

Finanseringen
Investorer og finansering bliver naturligvis en omstændig affære når omkostningerne løber op i mange millioner, ja måske ligefrem milliarder. De store solcelleparker opsættes ikke så meget ud fra miljømæssige hensyn, men er i høj grad udelukkende investeringsobjekter. Der ses således på risiko, rentabilitet, afbetalingstid etc. Og dette præsenteres for mulige investorer. Ligeledes er der her ofte tale om et samarbejde mellem flere store spillere – typisk en organisation eller virksomhed, der i forvejen er inde i energimarkedet, fx et forsyningsselskab – som samarbejder med en større finansiel spiller, fx en bank eller et investeringsselskab.

Politiske opbakning
Store solcelleanlæg kræver godkendelse i lokalplaner og velvilje fra såvel de lokale som de nationale politikkere. Ligeledes skal der også tages større hensyn til naturfrednings organisationer og lokalbefolkningen.

Støttemuligheder
Der findes massevis af støttemuligheder. Fra gunstige lånevilkår over tilskud til etablering og driftstilskud. Meget af støtten kommer fra EU, og man skal være dygtig, tålmodig og en smule heldig hvis man vil forsøge sig med at finde rundt i dette bureakrati. Vi kan også hjælpe dig med overblik over aktuelle støttemuligheder og regler.

 

solar-012

 

Fælleskabs solcelleparker

Rigtig mange mennesker kan ikke have solanlæg, fordi deres tag er fysisk uegnet til sol eller fordi de bor i flerfamiliehuse. Det kan løses via etablering af en fælles solpark. I spidsen for disse projekter kan være en boligforening, et kooperativ, en virksomhed, et forsyningsselskab, eller en anden samlende instans, der opfører solparken og tilbyder lokale beboere, kunder, at købe “aktier” i solanlægget. Efterfølgende har den enkelte “aktie-ejer” ret til en kredit på sin energiregning, en procentvis besparelse på regningen. Sådanne solcelleparker ejet i fælleskab benævnes på engelsk for RooflessSolar”, eller “community solar”.

  • Man udvider deltagelsen til lejere og andre, der ikke er boligejere.
  • Man undgår boligejerforeningsregler og æstetiske bekymringer. 
  • Man undgår byggekoder, zoneindskrænkninger.
  • Man undgår træer og andre skygeforhold, som reducere effekten.
  • Optimering og vedligeholdelse varetages af eksperter. Vi overvåger konstant ydeevne og kan hurtigt sende eksperter til at løse eventuelle vedligeholdelsesproblemer, hvis det er nødvendigt.
  • Det er enkelt. Man behøver ikke installere og vedligeholde sit eget  solsystem. Ligeledes slipper man for at  stå for og navigere igennem skattekreditter og tilskud. 
  • Mange spanske tage er flade tagterrasser, hvor der kan være pladsmangel.

solar-021

Hvor skal vi placere solcellerne?

Solenergi, nemt og enkelt

knap-firk-03
Vi bygger Tilmelding Spar penge

Hvad vi tilbyder

Vi tilbyder en integreret pakke, der omfatter design, montering og idriftsættelse af en fuldt tilpasset solinstallation samt finansiering, rådgivning, omfattende vedligeholdelse, styring og overvågning af anlægget via webværktøjer.

knap-designUforpligtende rådgivning. Vi gennemgår forskellige scenarioer og muligheder, for at finde den solcellepark som er den optimale og rigtige løsning for jer. Vi fortæller om fremgangsmåden, økonomien, etc.


knap-design2

Installations design. Det er optimalt når solcelleparken designes til jeres behov. Hvilket betyder at størrelsen og kapaciteten grundigt skal planlægges. Vi kalibrer det rigtige anlæg til jer.


Færdig installation. Vi kan levere en fuldt funktionsdygtig installation. Skal vi bygge en fællesskab solcellepark til jer? Kontakt os for at høre mere.


knap-transport2Transport. Vi leverer udstyret og sikrer, at installationsarbejdet udføres efter de højeste kvalitetsstandarder. Vi sørger for transport og fragt af anlægget.


knap-certificatCertificerede installatører. Vores installatører er kvalificerede til at udføre et optimalt stykke arbejd. Vi er stolte af at være en solid og driftsikker virksomhed.


knap-vedligeholdelse Vi sørger for vedligeholdelse. Vi kan tage ansvar for vedligeholdelse arbejde på faciliteterne, og sikre at solcelleparken altid har optimale driftsforhold – Læs mere


knap-lovligt Vi sørger for tilslutning og lovliggørelse. Nøglefærdig service: Vi tager os af alt, så du ikke behøver at bekymre dig. Vi hjælper dig med de nødvendige licenser og tilladelser.


knap-penge2Støttemuligheder og tilskud. Vi hjælper dig med overblik over aktuelle muligheder for tilskud og støtte til etablering og drift af jeres solcellepark.  Vi fortælle hvilke tilskud, du kan drage fordel af.


knap-overvag Nem overvågning af systemet. 


Fordelagtig finansering. Vi kan tilbyde fordelagtige afdragsordninger og forskellige former for finansering helt eller delvist af jeres solcellepark.

Kontakt os

Vi tilbyder en integreret pakke, der omfatter design, montering og idriftsættelse af en fuldt tilpasset solinstallation samt finansiering, rådgivning, omfattende vedligeholdelse, styring og overvågning af anlægget via webværktøjer.

[wpforms id=”393″]

 

solar-025Optimalt indeklima fugt ydrevægFugtproblemer
lystunnel fyrtårnSol- og lystunnel shop-kat-airconditionAircondition
solar-002Solceller solar-025Vedligeholdelse af solceller
solar-023Private solcelleanlæg solar-004Fælles solparker
Opvarme vand via solen solar-026Opvarme luft via solen