Klimaløsninger

Med et fantastisk klima og massevis af sol kunne man tro at klimaløsninger i Andalusien var nemme. Men traditionel lav pris på elektricitet, kombineret med varmt klima og (tidligere) manglende fokus på miljøhensyn fra de spanske myndigheder gør at mange spanske boliger har udfordringer med gode klimaløsninger. Udfordringen skyldes naturligvis også at mange boliger i Andalusien er opført på traditionel vis, hvor spekulationer om indeklimaet hovedsagelig gik på at holde den værste varme udenfor huset i sommermånederne. Tidligere løsninger på varmebehov har hovedsagelig været drevet af strøm og vi ser derfor rigtig mange aircondition, elektriske varmeapparater og elektrisk gulvvarme.

 

Aircondition

shop-kat-airconditionSpansk lov om privat udlejning i Andalusien pålægger husejere at de skal have aircondition. Dette i hvert enkelt rum såvel som fællesrum. Hertil kommer at du ikke længere må afregne elektricitet efter forbrug. Så principielt kan dine lejere altså udnytte din aircondition maksimalt og det er dig som skal betale ! – jf den nye spanske lov hvor du ikke længere må afregne efter forbrug men skal benytte en fast pris for leje af din bolig pr overnatning.

Du kommer ikke uden om aircondition, selv om du laver andre alternativer. Aircondition er det som står i loven. Men derfor kan der alligevel være fornuft i at kigge på alternativer og hvordan du kan forhindre at elregningen kommer til at koste dig rigtig mange penge. Vi kan være dig behjælpelig med installation af aircondition samt hjælpe dig med en optimal samlet energiløsning.

Læs mere om aircondition

Luftsolfanger

solar-022Luftsolfangere udskifter fugtig og indelukket luft i hjemmet, i kælderen eller i sommerhuset med en mere tør, varme og frisk luft. Det kan være svært som sommerhusejer, at holde sommerhuset helt fugtfrit i vinterperioderne, og dette kan have den negative effekt, at sommerhuset bliver et hjem for enten mug, dårlig lugt eller bliver jordslået. En luftsolfanger kan reducere muligheden for at du løber ind i disse problemer

En luftsolfanger sørger for at trække frisk luft udefra, og ind i solfangeren. Måden hvorpå dette gøres, er at luften bliver tilført gennem ventiler eller små huller. Når solen skinner på luftsolfangeren, bliver luften varmet op, og den soldrevne ventilator sørger for, at der bliver blæst tør og varm luft ind i huset, kælderen eller lignende.

Har du problemer med fugt i din kælder? Så kan en luftsolfanger hjælpe dig med, at reducere fugten i kælderen, så din kælder bliver ordentlig ventileret, men samtidig også bliver holdt tempereret. En luftsolfanger er en god metode til at sørge for, at fugtproblemer og dårligt indeklima reduceres i din kælder eller bolig. En luftsolfanger fungerer ved høj sol. I længere perioder uden sol om vinteren, skal man derfor have mulighed for andre varmekilder.

Læs mere om luft solfanger

Solceller

solar-018Mens lande som fx Danmark har støttet og opfordret til mere grøn energi – mere vand- vind- og solenergi – så har de politiske vinde i Spanien de senere år været mildest talt ugunstige overfor grøn energi generelt og solceller i særdeleshed. Den tidligere konservative minister for energi og turisme José Manuel Soria, stod bag “Kongeligt dekret 900/2015” om solskat (Impuesto al sol), der betyder at ønsker man at producere energi via solceller skal man betale en høj skat, der i praksis gør det helt urentabelt at producere energi via solceller. Endvidere indeholder dekretet også så mange bureaukratiske regler, der skal opfyldes at det i realiteten betød fuldt stop for solceller i Spanien. I 2018 fik Spanien ny regering og den nye minister for energi, Álvaro Nadal, lovede at det vil blive nemmere og mere attraktivt at investere i solenergi. 

Læs mere om solceller

Fugtproblemer

fugt spansk bolig fundamentFugt skaber mange problemer i spanske huse. Der kan opstå skimmelsvamp, fugt-, råd- og svampeskader. Der dannes kondens på vægge, vinduer og loft. Der bruges mere energi til at opvarme fugtig luft end tør luft. Maling får skjolder, misfarvning og buler ud.

Hvis du har fugtproblemer i din bolig kan vi hjælpe. Alle fugtproblemer kan løses! Vi er eksperter i spanske boliger og kender således alt til udfordringer med fugtighed, dårlige lysforhold, manglende ventilation og dårlig opvarmning. Vi symptombehandler ikke, men viser årsagerne til problematikken og rådgiver om hvilke muligheder I har for at løse udfordringerne. Brug os meget gerne som jeres sparringspartner om fugtproblemer og vi vil naturligvis også gerne løse opgaverne for jer.

Læs mere om fugt

 

Lystunnel

Bring sollys ind i din bolig. En lystunnel bringer naturligt lys til din bolig. Lystunnel – der også benævnes lyskanal, lystragt, lysbrønd, soltunnel, dagslys-lampe – er en kanal, der leder naturligt lys fra en område til et andet. Mens et ovenlysvindue kun bringer lys fra tag og ned til rum nedenunder, fører en lystunnel lys derhen hvor du ønsker det. En lystunnel består af en top, der fanger sollys, dagslys – en tunnel, der leder sollys, dagslys – og en bund hvor sollyset, dagslyset kommer ud.

Læs mere om lystunnel

 

solar-klima

Brug for hjælp?

Selvfølgelig kan du selv forsøge dig med at komme fugten til livs eller opsætte en brændeovn i din spanske bolig. Er du lidt fiks på fingrene kan du komme et langt stykke selv, og vi viser dig gerne via videoforbindelse, hvorledes arbejdet udføres korrekt. Vi kan rådgive dig til hvordan du får etableret et behageligt og optimalt indeklima i din spanske bolig.

[wpforms id=”393″]