Pris på solceller og solcelleanlæg

Det politiske dilemma

Det er i alles interesse at forureningen nedsættes, at co2 udledningen begrænses, at der ikke går alt for meget hul i ozanlaget og at polerne stopper med at smelte. Kort sagt er grøn energi godt for os og de kommende generationer. Men det er et problem for staten at den mister moms og energiafgifter, når folk selv producerer deres strøm. I Danmark var politikkerne først meget entusiastiske og imødekommende overfor grøn energi, men da det hurtigt blev alt for lukrativ for husejere at have solceller blev der indført ændringer.

Problematikken var at det over få år var blevet meget lukrativ for husejere, som med skattefradrag kombineret med lave priser og ingen betaling for at gemme strømmen til senere eget brug, nu kunne tjene anlægget ind på blot 6 år. I parentes bør det bemærkes at lejere og etagebyggeri tidligere have meget dårlige muligheder for at være med, da der ikke dengang var mulighed for fælles solcelleanlæg, solcellelaug.

solar-023

Det bliver billigere!

Det man begyndte at skrue på fra politisk side var bl.a.:

  • Hvornår skal momsen betales, årligt eller månedsvis?
  • Skal man kunne gemme overskydende strøm på nettet?
  • Skal staten kunne kræve betaling for brug af nettet som lager?
  • Skal husejeren kun afregne nettoforbruget (nettomålerordningen) på årsbasis?
  • Hvad med fradragsordningen og afskrivninger af anlæg?
  • Skal der gives en forhøjet afregning for el fra fællesanlæg?

Det er selvfølgelig problematisk at såvel nuværende som kommende ejere af solcelleanlæg har skiftende politiske vinde at forholde sig til. Dette er aktuelt for alle lande – Danmark såvel som Spanien, Italien, etc. Helt overordnet så er der to faktorer som bestemmer økonomien i et solcelleanlæg – anlægspris pr. kW og anlæggets levetid. Et korrekt dimensioneret, privat anlæg er oftest tilbagebetalt på under 10 år. Langt de fleste solcelleanlæg har en forventet levetid godt over 3o år. Man kan altså oftest regne med mindst 20 års gratis strøm fra sit solcelleanlæg.

I de sidste år er anlægsprisen faldet på solcelleanlæg mere mere end 50% og alt tyder på at prisen vil fortsætte med at falde. Tendensen er klar: Jo flere solceller, der produceres, desto mere falder prisen. Endvidere har solcelle-teknologien gennemgået en fantastisk udvikling, der også er medvirkende til den faldende pris på solcellestrøm.

3 kWp polykrystallinsk solcelleanlæg
Klimaenergi Vivaenergi Viasol ATsolar
Anlægspris 32.900 38.400 33.400 41.750
Montage 11.700 12.600 15.000
I alt 44.600 51.000 56.750
kWp 3.2 3.2 3 3.2
Anlægspris pr. kW 14,000 15,930 17,735
Pris pr W uden montage 10,28 12,80 10,44 13,05
Pris pr W inkl montage 14,39 17,00 17,73
6 kWp polykrystallinsk solcelleanlæg
Anlægspris 59.900 72.300 60.400 67.750
Montage 16.000 18.000 15.000
I alt 75.900 90.300 82.750
kWp 6.2 6 6.4 6.3
Anlægspris pr. kW 12.240 kr. 15.000 kr. 13.130 kr.
Pris pr W uden montage 9,66 12,05 10,75
Pris pr W inkl montage 12,65 15,05 13,13

Note.
Priserne er vejledende. Der henvises til firmaernes hjemmesider for opdaterede tilbud. 
Sammenligningen er blot for at illustrer priserne på solenergi og solcelleanlæg. Der er benyttet simpel tilbagebetalingstid, hvor udgifter til finansiering og øgede indtægter på grund af stigende elpriser, ikke indgår, da det er individuelt. Et lån på 4 % vil dog nogenlunde modsvares af en stigende elpris på de 4-5 %, som den hidtil har været.

solar-032

Note: Kilde IRENA. The International Renewable Energy Agency (IRENA) er en organisation som støtter lande I deres bestræbelser på at overgå til alternativ energi. Hovedkvarter: Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater.

Auktioner solenergi

Der afholdes undertiden auktioner om vedvarende energiprojekter, hvor staten invitere alle producenter af solenergi til at byde ind på store kontrakter. Disse auktioner opdeles ofte i en auktion for vindenergi og en for solenergi. Hvis man vinder i sådan en auktion om solenergi er man typisk sikret en aftagerkontrakt på strømmen over en 20-årig periode.

Det interessante ved disse auktioner er også hvilke priser som staterne kan opnå på vedvarende energiprojekter. I Argentina i år 2017 skulle udviklerne reducere vindpriserne til maksimalt 40,27 dollar per megawatt-time og solenergiprojekterne til maksimalt 41,76 dollar per megawatt-time. Priserne kommer ned fra auktion til auktion og reflekterer fremskridt i teknologi og reduktionen i landerisici.

Solenergi priser ved auktioner opgøres også undertiden i prisen pr kWh. Her kunne eksempelvis Jordan i 2017 ved en auktion om 150 MW solenergi opnå en pris på $0.02488/kWh. Buddet blev givet af kinesiske Jinko Power, verdens største producent af solpaneler. På andenpladsen kom californiske RAI Energy International, med et bud på $0.0250. På tredieplads kom Canadian Solar, der havde afgivet deres bud på $0.034404/kWh i samarbejde med lokal EPC og entreprenør Kawar.

Disse bud har måske været lidt for billigere. I den seneste auktion i Tyskland i sommeren 2018 var den gennemsnitlige pris man tilbød €0.0459/kWh (Bemærk at den ene er i dollars og den anden i euro, men tendens er dog under alle omstændigheder at priserne er helt i bund og forventes at holde sig på niveau et stykke tid, før de atter falder. )

 

Få et uforpligtende tilbud

[wpforms id=”393″]

 

solar-025Optimalt indeklima fugt ydrevægFugtproblemer
lystunnel fyrtårnSol- og lystunnel shop-kat-airconditionAircondition
solar-002Solceller solar-025Vedligeholdelse af solceller
solar-023Private solcelleanlæg solar-004Fælles solparker
Opvarme vand via solen solar-026Opvarme luft via solen