Opvarme luft via solen

Luftsolfanger (Hot air collector, termisk solvarme) kan laves som inddækning af en gavl eller som et kassesystem. Princippet er at et rum opvarmes af solen. Tilførelsen af luft sker forneden. En luftsolfanger producerer varme, men også luftcirkulation, hvilket er meget gavnligt for indeklimaet. Da luften afgiver sin fugtighed på dens vej igennem solfangeren er det luft som kommer ind i din bolig tør, varm luft. Luftsolfangere kan således automatisk sørger for udluftning, at nedbringe fugtigheden.

solvarme-01

Luftsolfanger

Luftsolfangere er en god og effektiv mulighed for dig, som ønsker at reducere fugtig og indelukket luft i hjemmet, i kælderen eller i sommerhuset med en mere tør, varme og frisk luft. Det kan være svært som sommerhusejer, at holde sommerhuset helt fugtfrit i vinterperioderne, og dette kan have den negative effekt, at sommerhuset bliver et hjem for enten mug, dårlig lugt eller bliver jordslået. En luftsolfanger kan reducere muligheden for at du løber ind i disse problemer

En luftsolfanger sørger for at trække frisk luft udefra, og ind i solfangeren. Måden hvorpå dette gøres, er at luften bliver tilført gennem ventiler eller små huller. Når solen skinner på luftsolfangeren, bliver luften varmet op, og den soldrevne ventilator sørger for, at der bliver blæst tør og varm luft ind i huset, kælderen eller lignende.

Har du problemer med fugt i din kælder? Så kan en luftsolfanger hjælpe dig med, at reducere fugten i kælderen, så din kælder bliver ordentlig ventileret, men samtidig også bliver holdt tempereret. En luftsolfanger er en god metode til at sørge for, at fugtproblemer og dårligt indeklima reduceres i din kælder eller bolig. En luftsolfanger fungerer ved høj sol. I længere perioder uden sol om vinteren, skal man derfor have mulighed for andre varmekilder.

solar-022

Vi kan installere solvarme for dig

Først finder vi sammen det aktuelt bedste tilbud på den type solvarme anlæg du har brug for – Bauhaus eller Leroy Merlin i Malaga har ofte gode tilbud og ellers har vi forskellige leverandører som kan prismatche det meste. Derefter tager vi en snak om selve installationen – her er det visuelle indtryk vigtigt. Ofte er det således at de forskellige føringsveje som installation af solvarme kræver – strøm, luftkanaler etc. – gerne skal gemmes væk så løsningen bliver så elegant som muligt. Vi kan hjælpe med bedst hensigtsmæssige placering således at du ikke genere hverken dig selv eller dine naboer mere end højest nødvendigt. Endelig foretager vi selve installationen. Alt ordnes så dit solvarmeanlæg virker optimalt.

solar-035

Biovarme.dk

En løsning tilpasset jeres behov

For at I skal få et optimalt indeklima er det vigtigt at løsningen er tilpasset jeres behov. I nogle tilfælde kan en simpel solcelledrevet ventilator være den bedste, mest simple og effektive løsning. En solcelledrevet ventilator trækker luften ud af huset, så der opstår et undertryk, der trækker ny, luft ind. Den simple ventilator, blæser luft med samme temperatur som udendørsluften ind huset, mens luftsolfangeren opvarmer luften før den blæses ind.

Hvad den bedste løsning er for optimal ventilation og affugtning af jeres hus er individuelt. For nogle huse er det bedst at der kommer rigtig megen udluftning, hvor det bedste kan betale sig at opsætte flere soldrevne ventilatorer, mens andre huse vil have bedst af en solfanger. Måske er I så heldige at vi kan indbygge den som en del af husets udformning – hvilket eksempelvis kan gøres med etablering af de nyeste energiruder. Vi hjælper jer gerne med at finde den mest optimale løsning for jeres bolig.

De æstetiske hensyn

Et af de hensyn der bør tages er hvordan solpanel, solfanger – alt det udstyr som I placere på jeres bolig – kommer til at se ud. Hvis I vil have størst mulig glæde af jeres luftsolfanger anbefales at tage hensyn til stil og æstetik. Eksempelvis ved at være opmærksom på at en gavlsolfangeren, med dens placering, kræver mere af dens visuelle fremtræden end for eksempel tagintegrerede solfangere. De nubrede glas er ikke tilstrækkelige til at hindre indsyn til absorberen. Der er derfor behov for at udvikle absorbere som tilfredsstiller iagttagerens krav til udseendet af gavlsolfangeren.

 

solar-033

 

Brug for hjælp?
Vi kender alt til udfordringer i spanske huse med fugtighed, dårlige lysforhold, manglende ventilation, dårlig opvarmning. Vi symptombehandler ikke, men viser årsagerne til problematikken og rådgiver om hvilke muligheder I har for at løse udfordringerne. Brug os meget gerne som jeres sparringspartner og får vi også lov til at løse opgaverne for jer er det bare super – på forhånd tak for jeres henvendelse.

Vi er eksperter i solvarmeanlæg og kan rådgive dig så du kan lave din egen solvarmeløsning. Du kan få hjælp og rådgivning til alle typer af solcelleanlæg, den rigtige montering, installation og tilkobling til el-net. Vi kan guide dig til hvorledes du bedre integrer din løsning, så den indgår som naturlig del af helheden.

[wpforms id=”393″]

 

solar-025Optimalt indeklima fugt ydrevægFugtproblemer
lystunnel fyrtårnSol- og lystunnel shop-kat-airconditionAircondition
solar-002Solceller solar-025Vedligeholdelse af solceller
solar-023Private solcelleanlæg solar-004Fælles solparker
Opvarme vand via solen solar-026Opvarme luft via solen