Solvarme

Vi er eksperter i solvarmeanlæg og kan rådgive dig så du kan lave din egen solvarmeløsning. Du kan få hjælp og rådgivning til alle typer af solcelleanlæg, den rigtige montering, installation og tilkobling til el-net. Vi kan guide dig til hvorledes du bedre integrer din løsning, så den indgår som naturlig del af helheden.

Vi kan også rådgive om sol-luft-systemer. Hvad enten systemet laves som inddækning af en gavl eller som et kassesystem, er princippet det samme. Et rum opvarmes af solen. Tilførelsen af luft sker forneden, mens varm luft føres ind i boligen foroven. Systemet kan også vendes om, således at det virker som nedkøling. Et solvarmesystem producerer naturligvis varme, men en lige så vigtig funktion er cirkulationen af luft. Her kan du også benytte solpaneler, der automatisk sørger for udluftning, at nedbringe fugtigheden.

Stil spørgsmål og få vejledning

Luftsolfanger

Luftsolfangere er en god og effektiv mulighed for dig, som ønsker at reducere fugtig og indelukket luft i hjemmet, i kælderen eller i sommerhuset med en mere tør, varme og frisk luft. Det kan være svært som sommerhusejer, at holde sommerhuset helt fugtfrit i vinterperioderne, og dette kan have den negative effekt, at sommerhuset bliver et hjem for enten mug, dårlig lugt eller bliver jordslået. En luftsolfanger kan reducere muligheden for at du løber ind i disse problemer

En luftsolfanger sørger for at trække frisk luft udefra, og ind i solfangeren. Måden hvorpå dette gøres, er at luften bliver tilført gennem ventiler eller små huller. Når solen skinner på luftsolfangeren, bliver luften varmet op, og den soldrevne ventilator sørger for, at der bliver blæst tør og varm luft ind i huset, kælderen eller lignende.

Har du problemer med fugt i din kælder? Så kan en luftsolfanger hjælpe dig med, at reducere fugten i kælderen, så din kælder bliver ordentlig ventileret, men samtidig også bliver holdt tempereret. En luftsolfanger er en god metode til at sørge for, at fugtproblemer og dårligt indeklima reduceres i din kælder eller bolig. En luftsolfanger fungerer ved høj sol. I længere perioder uden sol om vinteren, skal man derfor have mulighed for andre varmekilder.

Vi kan installere solvarme for dig

Først finder vi sammen det aktuelt bedste tilbud på den type solvarme anlæg du har brug for – Bauhaus eller Leroy Merlin i Malaga har ofte gode tilbud og ellers har vi forskellige leverandører som kan prismatche det meste.

Derefter tager vi en snak om selve installationen – her er det visuelle indtryk vigtigt. Ofte er det således at de forskellige føringsveje som installation af solvarme kræver – strøm, luftkanaler etc. – gerne skal gemmes væk så løsningen bliver så elegant som muligt. Vi kan hjælpe med bedst hensigtsmæssige placering således at du ikke genere hverken dig selv eller dine naboer mere end højest nødvendigt. Endelig foretager vi selve installationen. Alt ordnes så dit solvarmeanlæg virker optimalt.

Brug for hjælp?
Vi er eksperter i spanske boliger og kender således alt til udfordringer med fugtighed, dårlige lysforhold, manglende ventilation, dårlig opvarmning. Vi symptombehandler ikke, men viser årsagerne til problematikken og rådgiver om hvilke muligheder I har for at løse udfordringerne. Brug os meget gerne som jeres sparringspartner og får vi også lov til at løse opgaverne for jer er det bare super – på forhånd tak for jeres henvendelse.

Mail adresse: Info@Canillas.es.

GemGem