Fundament og struktur

Skal du have bygget nyt, støbt et fundament, eller lavet strukturen til ny bolig, ny garage, mv. kan vi hjælpe. Vi kan rådgive dig omkring hvorledes man laver fundament her i Spanien hvor man ofte har klippe fremfor jord at bygge på. Vi kan også stå for at lave dit fundament og strukturen i form af nye betonsøjler.

beton-struktur5

Husk tilladelser og byggelovgivning

Det er vigtigt at der er søgt om tilladelse til at bygge før man går i gang og samtidig skal man have undersøgt om der er ting som man skal være særlig opmærksom på som afstande til nabobskel, servitutter, afstand til vejmidte osv. Teknisk forvaltning i kommunen vil kunne hjælpe med disse ting. Vi kan også rådgive dig. Vi har tilknyttet en dansk arkitekt, en spansk arkitekt, en teknisk arkitekt, etc. Bare spørg. Hvis vi ikke kan svare dig, kan vi helt sikkert pege dig i den retning hvor du finder svaret.

beton-struktur5

Sådan laves et fundament

Når du skal i gang med at lave et fundament er planlægningen meget vigtig. Du skal have en tegning med mål som du kan følge. Først skal tegningen føres over til jorden og dette kan gøres med afsætning. Afsætningen overfører byggetegningen til jorden ved hjælp af pæle og snore. Brug et langt målebånd til at afsætningen og start med at finde skelpæle så der kan måles nøjagtigt herfra. Hjørnerne af fundamentet markeres med en stolpe som bankes i jorden og for at vise nøjagtigt hvor hjørnet af fundamentet er bankes der et søm i toppen af stolpen. Når alle stolperne er banket i jorden kontrolleres der at der er lavet vinkelrette hjørner. Dette kan kontrolleres med pythagoras læresætning (A2+B2=C2), så hvis der fra et hjørne måles 3 meter i de ene retning og 4 meter i den anden vil der skulle være 5 meter mellem de to punkter.

beton udgravning fundamenet

Udgravning

Når afsætningen er overstået er det tid til at grave renden ud til fundamentet. Der graves til frostsikker dybde hvilket vil sige mindst 90 cm under terræn, men samtidig skal der også være fast bund da et fundament på muldjord, mosejord eller lignende vil synke. Er jorden fast nok til at der er fine lodrette sider i renden kan der støbes direkte heri. Er det meget løst jord og sand som hele tiden skrider ned vil der skulle opsættes en forskalling.

fundering beton

Punktfundament

Fundamentet til en carport vil ofte bestå af et punktfundament. Dette kan enten laves med en forstøbt stolpebærer eller ved at støbe selv direkte på stedet. Ved punktfundamenter skal der ikke graves en rende som nævnt herover. Der skal graves smalle huller som eksempelvis kan laves med et jordbor. Har du købt en stolpebærer sættes denne ned i hullet og jorden fyldes i lidt af gangene og stampes løbende tæt omkring stolpebæreren. Du kan også støbe dine stolpebeslag. Hullet graves også her med et jordbor i mindst 90 cm og mindst til fast underlag. Bland beton og fyld det i hullet. Benyt eventuelt et par stykker træ til at lave den rigtige afstand fra betonen og op til undersiden af stolpebeslaget så der kan komme luft mellem.

forskalling

 

Kontakt os

[wpforms id=”393″]

Læs mere
Læs mere om:
Totalentreprise
knap-entreprise
Læs mere om:
Delentreprise
Læs mere om:
Nedrivning
Læs mere om:
Fundament & struktur
knap-kran1
Læs mere om:
Spansk arkitekt
knap-arkitekt
Læs mere om:
Teknisk arkitekt
knap-arkitekt-teknisk
Læs mere om:
Design og indretning
Læs mere om:
Skræddersyet løsninger

Kontakt os

[wpforms id=”393″]